Güleç anaokulu bursa
ust

Okul Öncesi Eğitimin Önemi

Okul Öncesi Eğitimin Önemi
Okul Öncesi Eğitimin Önemi
İnsan yaşamının ilk beş yılı öğrenme potansiyelinin en yüksek olduğu ve kişiliğin temelinin oluştuğu dönemdir. Çocuğun bu dönemde karşılaşmış olduğu tüm olanaklar en az kalıtımsal özellikleri kadar önemlidir.

Bu dönemde kendisini ve çevresini algılamaya başlayan çocuğun, ileride nasıl bir birey olacağı yine bu dönemdeki yaşantılarıyla belirlenir. Bu nedenle okul öncesi eğitimi geleceğe umutlu bakabilmek için oldukça önemlidir.

Çocuk ilkokula başladığında gelişiminin büyük bir kısmını tamamlamış olduğundan özgün eğitim yaşı çocuğun öğrenme gereksinimlerine eğilmek için çok geçtir. Dolayısıyla yaşam boyu sürecek olan eğrenmenin temeli okul öncesi eğitim döneminde atılmalıdır.

Çocuk okul öncesi eğitim dönemi süresince daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek bilgiler edinir ve beceriler geliştirir.

Kendini ifade etmeyi öğrenir, dilini geliştirir, yetişkinlerle ve diğer çocuklarla iletişim kurar, okula ve topluma uyum için temel olan sosyal kapasiteyi geliştirir, matematik ve okuma yazma öncesi becerilerini, problem çözme, karar verme yetilerini geliştirebileceği deneyimler yaşar.

Düşünmeyi ve anlamayı öğrenir
Dolayısıyla okul öncesi eğitimine yapılan yatırımın kazancı, eğitimin herhangi bir aşamasında yapılan yatırımdan çok daha fazla olacaktır.

Okul öncesi bölümü olarak eğitimde hedeflerimiz:
> Başarılı olacağına inanan, gerekirse yetişkinden yardım isteyebileceğini bilen, 
> Öğrenmeye meraklı, 
> Özdenetimli, 
> Amacı olan ve sonuca ulaşmak için sebat etmesi gerektiğini bilen, 
> Grup içinde işbirliği yapabilen, 
> Kendi ihtiyaçları ile başkalarınınkini dengede tutma yeteneği olan, ilgi-istek ve yeteneklerinin farkına varabilen, 
İletişim kurma yöntemlerini kavrayan 
> Kişisel bütünlük içinde olan (yani düşüncesi-sözü-eylemi tutarlı) bireyler yetiştirmektir. 
> Bu hedeflere ulaşmakta onların yol göstericileri yüksek düzeyde eğitim almış çocuk gelişimi ve eğitimcisi sınıf öğretmenleridir. Uygulanan programlarda amaç bilgi aktarımı değil konular aracılığıyla eğlenceli bir öğrenme ortamı hazırlayarak hedeflere ulaşmaktır.

Ana - Baba Okulu

Ana Baba Okulu bölümünde, okul öncesi yaş grubu çocukları olan anne babaları bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bu bölümde, doğumdan itibaren, çocuğun zihinsel, duygusal, bedensel gelişimi, yaş gruplarına özgü sorunlar ve konular ele alınacak. Siz anne babaların, çocuk yetiştirme konusundaki sorularınıza cevap vermeyi planladığımız bu bölüm sizin bilmek istediğiniz konular tarafından yönlendirilecek. Bu yüzden her türlü öneri ve katkılarınızı bekliyoruz.
alt
© 2012 Güleç Anaokulu Toplam Ziyaretci: 1
Adres: Kükürtlü Cd. Karanfil Sk. No.7 Bursa Tel: 0224 236 80 90 - 234 92 01
email: gulec@gulecanaokulu.com
volkancelik.gen.tr